تحرک و تکانهای بعد از فرودگاه جده + تصاویر

یازار : Musevi

+0 لایک

در شرایطی که دولت ایران با اعراب منطقه به شدت درگیر شده است و کشورهای عرب با برنامه‌ی اتمی و مداخله‌ی نظامی ایران به شدت مخالف هستند و همزمان بحث توافقات هسته‌ای شدت یافته است ؛ رسانه‌های ایران خبری همسو مبنی بر تجاوز دو پلیس عربستان به دو زائر نوجوان پارسی منتشر کرده‌اند ؛ اما بلافاصله خانواده‌ی دو نوجوان گفته‌اند که هرگز تعرض جنسی درکار نبوده است. بلکه نوعی بی حرمتی بوده است.
ناسیونالیستهای ایرانی به بهانه‌ی تجاوز به دو نوجوان پارسی بار دیگر اقدام به تحرّک تازه و برگزاری تظاهرات و فحش و ناسزا علیه عربها کرده‌اند. عکسهای مربوط به این تحرّک را باهم می بینیم:


  • [ ]