موجودات فضایی و مردم کشورها

یازار : Musevi

+0 لایک
Image result for ‫موجودات فضایی‬‎

اگر موجودات فضایی به زمین سفر کنند، مردم کشورها چه میکنند؟
  • ژاپنی ها: چطوری از علم پیشرفته اونها استفاده کنیم؟!
  • روس ها: سفینه، تسلیحات و تجهیزاتشون رو چجوری کش بریم؟!
  • آمریکایی ها: چطور باهاشون بجنگیم و نابودشون کنیم؟!!
  • ترکیه ای ها: مدرن ترین امکانات توریسمی و گردشگری اونها چیه؟
  • آذربایجانی ها: آیا اونها بالاتر از موسیقی اصیل موغام که به فضا ارسال شده رو دارند؟
  • .
  • .
  • .
  • ایرانی ها: آیا عقد با زن فضایی شرعاً جائز است؟!!!

  • [ ]