مجسمه رضاشاه در میدان تقسیم استانبول

یازار : Musevi

+0 لایک
ایرانی ها که اغلب در مورد سمبل های ملی گرایی خود غلو می کنند سالیان بسیار زیادی است که در مورد قرار داشتن مجسمه ی رضاخان در کنار مجسمه ی آتاتورک در میدان تقسیم Taksim Meydanı استانبول شایعه ای را منتشر کرده اند.

آنها با اشاره به مجسمه ی عیصمت اینونو یکی از سرداران نظامی تورکیه در نبرد رهایی Kurtuluş Savaşı این کشور، این مجسمه را منسوب به رضاخان دانسته و تصور کرده اند که مجسمه ی دیکتاتور ایران در کنار مجسمه ی آتاتورک در میدان تقسیم قرار دارد.

در حالی که ساخت این یادمان در سال ۱۹۲۸ به پایان رسیده است، حال آنکه رضا شاه در خرداد ۱۳۱۳ برابر با ژوئن ۱۹۳۴ میلادی از تورکیه دیدار می‌کند که شش سال پس از رونمایی از این یادمان است. گذشته از این که آغاز ساخت یادمان در سال ۱۹۲۵ بوده است که همانا نزدیک به ۹ سال پیش از سفر رضا شاه به تورکیه ، ساخت بنا آغاز شده است.

در نمای جلوی این یادمان، مصطفی کمال پاشا آتاتورک که در لباس فرم نظامی و در میان سربازان خود در روزهای جنگ جای گرفته است دیده می‌شود و در نمای پشت آن، آتاتورک با لباس شخصی در کنار عیصمت اینونو و فوضی پاشا نخست وزیر و وزیر دفاع جمهوری تورکیه و همراهان نزدیک وی در میان سربازان و مردم دیده می شود.

در این یادمان هیچگاه نامی از رضا شاه برده نشده است.

یادبود جمهوریت، یادمانی است برای پیدایش جمهوری تورکیه در سال ۱۹۲۳ که به دنبال نبرد استقلال(رهایی) به دست آمد. این یادمان به دست پیکرتراش نامدار ایتالیایی، پیئترو کانونیکا ساخته شده و در سال ۱۹۲۸ رونمایی شد. این بنا در میدان تقسیم استانبول جای گرفته است.


  • [ ]