حاجی فیروز ؛ بابانوئل پارسی

یازار : Musevi

+0 لایک

حاجی فیروز (پیروز) ؛ نام اساطیری ایرانی-پارسی و پیام آور فصل بهار و عید سال نو شمسی است که پارسیان برای ایفای نمادین این نقش، با پوشیدن لباس سنتی و اصیل آریایی (هندوپارسی) قرمز رنگ و چهره تیره هندوپارسی و دایره زنگی به دست در معابر و خیابانهای شهرها با دلقک بازی از مردم طلب پول میکنند.

امروز در یک گروه اجتماعی پس از ذکر این مطلب نوشتم: آیا این پدیده، چیزی غیر از القاءات استعماری است و البته غفلت مردمی که از عقل و هوششان استفاده نکرده‌اند؟ پس به هوش باشیم که ملیت ایرانی‌مان را به سخره گرفته‌اند.
یکی از دوستان پرسید: الان دقیقاً چه کسی این کار را کرده است؟
این دوست‌مان منتظر بود من بگویم آمریکا یا غرب، تا باز به توهم توطئه محکوم شوم، اما من پاسخ دادم: خودمان با بی درایتی و بی عقلی... یعنی آباء و اجدادمان این پدیده‌ی بی اصل و نسب را که هیچ نسبتی با ملیت‌مان ندارد را برایمان به یادگار گذاشته‌اند و هیچ ربطی به آمریکا و غرب هم ندارد و ما هم تحت عنوان یک رسم قدیمی و یک سنت اساطیری، چشم بسته قبولش کرده‌ایم و پیروی می‌کنیم. ... و خلاصه خودم خودم را محکوم کردم.

آخر، همین غربی ها که ما آنها را به توحش متهم میکنیم نمادی برای آغاز سال نو میلادی دارند به نام "سانتا کلاو" یا "بابا نوئل" که دارای چهره‌ای سفید و زیبا، و شخصیتی غیبی و دست و دل باز است.

این دو نماد و دو شخصیت، به طور طبیعی ما را وادار به مقایسه‌ی آنها با هم می‌کند ؛ راستی چرا بابانوئل دارای چهره‌ای سفید و زیبا، و شخصیتی غیبی و دست و دل باز است اما حاجی فیروز ما زشت و سیاه است و دلقک و گدا؟ چرا بابانوئل باید کادو بدهد و دل مردم را شاد کند و حاجی فیروز باید گدایی کند و نماد برده داری در بهار ایران باشد؟!

ارباب خودم سلامُ علیکم
ارباب خودم ...

  • [ ]