واژه‌های ترکی که فارسی معرفی می‌شوند

یازار : Musevi

+0 لایک
ناسیونالیستهای ایرانی-پارسی، تلاش میکنند تا ترکی بودن یا ریشه ترکی داشتن این واژه‌گان را انکار نموده و بر پارسی بودن آن اصرار ورزند. فرهنگستان زبان و ادب فارسی پس از تأسیس در دوره پهلوی و تاکنون با شعار "پارسی را پاس بداریم" بسیاری از این کلمات و اصطلاحات ترکی و دارای ریشه ترکی را مجدداً بعنوان واژه‌گان فارسی تصویب و برای بکارگیری به رسانه ها و نهادهای دولتی ابلاغ نموده و می‌نماید!

اسامی ، واژه‌گان و اصطلاحات تُرکی که پارسیان بر پارسی بودنشان اصرار می‌ورزند :

آبجی (آغا باجی) ، آبیک (آغا بئیک) ، آتش (آتماق) ، آران ، آزمایش
(آغیزلاماق/ آغازلاماق) ، آزوقه (آغیزلیق) ، آجودان (آجیدماق) ، آچار (آچماق) ، آستان ، آسمان ، آسوده ، آسیب (آسماق) ، آش (آچیق) ، آشتی (آچیق) ، آشغال (آش قال) ، آشفته (آشماق) ، آشکار (آچیق) ، آغاز (آغیز) ، آغاسی ، آغوز (آغیز/ آغاز) ، آلاچیق ، آلاله (آل لاله) ،  آلبالو ، آلو ، آلوچه ، آلوده ، آلونک ، آماده ، آینه (آی نا) ، اتابک ، اتاق (اوتوراق) ، اتراق (اتورماق) ، اتو ، اراک (ایراق) ، اردو ، اردیبهشت (اورتا بئهیشت) ، ارسین (ائیری) ، ازگیل (ازیلمک) ، استاد (اوست آد) ، استوار (اوستو وار) ، اغر ، البرز (آلپ اورز) ، الک ، الو ، الگو ، النگو ، امید (اومماق) ، امیدوار (اومماق) ، انار (ان نار) ، انبار (ان وار) ، انبُر (ان بورماق) ، انبوه (ان بول) ، انگ ، انگشت (ان گوج) ، انگور ، اوزون بورون ، اوُستا (اوسته) ، ایاق (آیاق) ، ایکی سانیه (ایکی ساناماق) ، باتلاق (باتماق) ، باختن (باخماق) ، بار (وار) ، باسلق (باسماق) ، باغچه ، باغلوا (باغلاماق) ، بایر (بای یئر) ، بخار ، برابر (بیره بیر) ، بریان (بیر یانماق) ، بزک ، بشکه (بوش گه) ، بقچه (بوکمک) ، بلله (بله‌مک) ، بهادر ، بوته (بیتمک) ، بوران (بورماق) ، بوق ، بویین (بویوُن) ، بیرق (بای راق) ، بیک (بؤیوک) ، بیگانه (بی قانه) ، پاتوق ، پالتو ، پایاپای ، پایان (پای یان) ، پرچم ، پزشکی (پیس ایچگی) ، پوچ ، پوزش (پوزماق) ، پیچ گوشتی (پیچ گوجی) ، پیسی (پیسلیق) ، تپانچه ، تپل (توپ) ، تپق (توپوق) ، تپه (توپ) ، تخم (دوغوم) ، تسمه ، تشک (دوشه مک) ، تفنگ ، تک ، تمبان ، تنور ، توپ ، تیر/ تیرک (دیرش مک) ، تیشه (دیشله مک) ، جاجیم ، جرقه (چیراغقا) ، چاپار (چاپماق) ، چادر ، چارتاقی (چیراق اوتاغی) ، چاره ، چاشنی ، چاق ، چاقو ، چالش (چالیشماق) ، چانه ، چاوش ، چپق ، چتر ، چراغ ، چرخ ، چروک ، چزاندن (چئزیرتمک) ، چغال/ چاغال (چاغالا) ، چغندر ، چکش (چکدیرمک) ، چکمه (چکمک) ، چکیده (چکیرتمک/ چکدیرمک) ، چلاق ، چلّه ، چماق ، چمن ، چموش ، چنته (چانتا) ، چنگ ، چنگال ، چوب ، چوپان ، چوگان (چووماق) ، چه (پسوند) ، چینه ، خال ، خربزه (قارپوزا) ، خسته (خس-خاشاک) ، خلخال (خال-خال) ، خنچه ، داداش (داها تاش/ تای) ، داغون (داغیلماق) ، دایره (دؤوره) ، دایی ، دختر (دوغار) ، دریا (درمک) ، دشمن (دؤووشمک) ، دق ، دکلمه (دیکلمک) ، دگمه (دوگون) ، دوره/ دور ، دوشان تپه ، دوقلو (دوغولو) ، دولمه (دولدورماق) ، دیاق (دایاق) ، دیشلمه (دیشله‌مک) ، زنجان (زنگین) ، ساچمه (سانجماق) ، ساق ، ساقدوش (ساق دؤش) ، سان/ سا (پسوند) ، سبلان (ساو آلان) ، سراغ (سوروشماق) ، سرمه (سورمک) ، سزا (سیزماق) ، سزاوار ، سقز ، سلّانه_سلّانه (ساللاناق) ، سماق (سورماق) ، سمبه ، سمباده ، سنجاق (سانجماق) ، سنجاقک (سانجماق) ، سوپور (سوپورمک) ، سوتین ، سورتمه (سوروتمک) ، سود ، سودا (سئومک) ، سوراخ (سورماق) ، سوزن (سوزمک) ، سوگلی (سئوگی) ، سوگند (سئوگی) ، سوهان (سویان/ سویماق) ، شارلاتان (شر آتان) ، شمشک ، شنگول (شنلیک-گولمک) ، شوهر ، طاق ، طمطراق (دارام-دورو لوق) ، غنچه (قونماق) ، غوره ، غوز (قووزاق) ، غوزه (قووزاق) ، غول (قوُل) ، فرچه ، فروردین (فر وئرمک) ، فشنگ ، قاب ، قابلمه (قابلاماق) ، قاپیدن (قاپماق) ، قاطر (قاتیشماق) ، قاطی (قاتیشماق) ، قالپاق (قاپاق) ، قالتاق ، قارّه (قارا / قره) ، قالی (خاللی) ، قالیچه (خاللیجا) ، قایق ، قپان (قاپماق) ، قرق (قوروُماق) ، قرقاول ، قره قروت ، قزن ، قسر (قیسیلماق) ، قشون (قوشولماق) ، قشقرق ، قطار (قات-قات) ، قلدر ، قلعه (قالماق) ، قلفتی ، قِلق ، قلنج ، قم ، قماش ، قماشته ، قُمری ، قمیش ، قنداق ، قو ، قوچ ، قوری چای ، قوش ، قوطی ، قیچی ، قیمه ، کاکوتی (کهلیک اوتی) ، کباب ، کپ (کؤپ) ، کپر ، کرج ، کرخ (کیریمک) ، کرشمه (قیریشماق) ، کُشتی (گولش مک) ، کشمش (کئچمک) ، کلاغ (کل آغ) ، کلوخ (کؤیلوق) ، کنده ، کنگر ، کوتاه ، کوچ ، کوچک ، کوچه (کؤیجه) ، کوچولو ، کوره ، کوی (کؤی) ، گپ ، گده ، گُر (قوووُر) ، گزن (گزمک) ، گسترش (گؤسترمک) ، گل (گولمک) ، گلگون (گول گون) ، گلیم ، گنده ، گوجه (گؤیجه) ، گور ، گشنی (قونشی) ، گوگوش (قو قوش) ، گون/ گونه (پسوند) ، لق ، ماچ ، منجق ، منجنیق ، منقل ، میان (بی یان) ، میانه (بی یانا) ، نارنج ، نارنگی (نارین) ، وار/ واره (پسوند) ، وردنه ، ورزش (وزله‌مک) ، ووروجک (ووُرغوُنجا) ، هردم بیری ، همدان (اکباتان/ هگماتان) ، هوش ، یاتاغان (یاتماق) ، یار ، یاوه ، یراق (یارلیق) ، یساول ، یغلوی ، یغما (ییغماق) ، یغه (ییغیلماق) ، یکه (یئکه) ، یورتمه (یوروتمک) ، یورش (یورومک) ، یوغور (یوغوُن) و ...

  • [ ]