معراج آردا ویراف (پیامبر پارسی)

یازار : Musevi

+0 لایک
ویراف مقدس، نام یکی از موبدان ساسانی است که به عقیده پارسیان صاحب معراج بوده و آرداویراف‌نامه معراج نامه اوست که از پیش از اسلام (دوره ساسانیان) بجا مانده‌ و یکی دیگر از افتخارات پارسی محسوب می شود. مضمون این کتاب، اعتقادات عامه پارسیان پیش از اسلام درباره آخرت است.
داستان از این قرار است که آرداویراف که پارسیان او را برای خود پیغمبر و نماد پرهیزگاری و اخلاق می‌دانند، هفت خواهر داشت. شبی هر هفت خواهر را پیش خود می‌خواند و به آن‌ها از «هات»(سوره)ی12 یسنا، تیکه(آیه)ی9 را قرائت می‌کند و از امر اهورامزدا جهت جشن ازدواج با خواهر سخن می‌گوید و از آن‌ها دعوت می‌کند که در آن شب با او مجامعت کنند و به این ترتیب با هر هفت خواهر خود به طور جداگانه نزدیک می‌کند. 
از آن جا که وی به عنوان یک قدیس امر اهورامزدا را اطاعت کرد، اهورامزدا همان شب او را به معراج می‌برد. داستان معراج او، دیدار از دوزخ، بزرخ و جنت بود.

  • [ ]