تطبیق شاهنامه فردوسی با تاریخ ایران باستان

یازار : Musevi

+0 لایک
جهت تطبیق تاریخ اسطوره ای شاهنامه فردوسی بر تاریخ ایران باستان، اخیرن فرضیاتی ارائه شده که چنانچه این فرضیه ها اثبات شود "پان ترکها" و "پان عربها" ذلیل و نابود خواهند شد. این فرضیات را بصورت تصویر در زیر مشاهده می کنید:

  • [ ]