تلاش برای جایگزینی "سیمرغ" به جای "مار"

یازار : Musevi

+0 لایک
نماد پزشكی كشور – سیمرغ درمانگر
جمعی از پارسیسم ها برای مقابله با تفكر جهانی واحد سعی دارند آرم پزشكی ایران را از مار به سیمرغ تغییر داده و آنرا به جهانیان صادر نمایند؛ در خبری كه هفته نامه پان ایرانیستی «امرداد» در این باره منتشر كرده، آمده است:

" سال‌های درازی است كه نشان‌ِ ماری كه به دور عصایی چمبره زده است، نماد پزشكی جهان است. این نماد ریشه در اساتیر یونان باستان دارد. چندی پیش ایرانیان به دنبال دگرگونی این نشان برآمدند و سازمان نظام پزشكی ایران نشان سیمرغ را برای نماد پزشكی ایران برگزید. 
در بهمن ماه سال ١٣٩٢ دكتر «علیرضا‌زالی» فرنشین(:رئیس) كمیسیون نظام پزشكی ایران از نشان سیمرغ رونمایی كرد. اما با گذشت پنج ماه از این رویداد، هنوز این نشان جایگزین نشان مار نشده است. شگفت آنكه این خبر چندان در رسانه‌ها بازتاب نداشته است. ... "
  • سیمرغ در اساطیر و منابع مكتوب فارسی باستان

سیمرغ (سامروك) در زبان اوستایی «سئن» و در سانسكریت «سیئنه» است. اسطوره‌پردازان ایران باستان تصویر سامروك را بر پایه‌ی تك واژه‌ای كه در دو عبارت اوستا آمده است رقم زده اند. از این دو، یكی واژه‌ی اوستایی «مرغو سائنو» (maragho saeno) است كه به درختی معجزه‌گر اطلاق می‌شده. اسطوره‌شناسان بر آن بوده‌اند كه این درخت در بركه یا دریاچه‌ای با نام «درمانگر همه دردها» روییده شده است.


  • [ ]