"پری بلنده" شیرزن پارسی و مشهورترین زنِ ایران پرست

یازار : Musevi

+0 لایک

سكینه قاسمی مشهور به «پری بلنده»؛ شیرزن پارسی، زنی شاه دوست و سلطنت طلب و میهن پرست بود كه در بسیج توده‌ها علیه دكتر مصدق نقش مهمی داشت.
 

پری بلنده مشهورترین زن میهن پرست و مسلح به چاقو و چماق و از عوامل فعال شاهنشاهی بود كه به همراه شعبان جعفری مشهور به شعبان بی‌مخ در بازگرداندن «محمد رضا پهلوی» به قدرت و ساقط كردن دولت مصدق به خوبی ایفای نقش كرد
كه پس از انقلاب اسلامی در ۲۱ تیر ۱۳۵۸ اعدام شد.
وی مشهور‌ترین زن تهران بود كه تیمهای گسترده‌ای در ترغیب دختران و دختركان كم سن و سال، بخصوص دختران روستایی كه از سواد كمتری برخوردار بودند برای محافل دولتی و به كارگیری آنان در خانه‌های خاص در محله ی «شهر نو» تهران داشت.

  • [ ]